Prawo. Stosuje się...

Różne

Konsekwencje odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych

W ostatnim z wpisów omówiłem prawo odstąpienia od leczenia jakie przysługuje lekarzom i lekarzom dentystom na gruncie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Nie można jednak przy tej okazji nie wspomnieć o konsekwencjach jakie mogą wiązać się z odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego zarówno dla samego lekarza jak i podmiotu w którym taki lekarz może być zatrudniony.