Prawo. Stosuje się...

greczner

Jakich współpracowników podmiotu leczniczego nie obejmuje prawo Kamilka?

Tragiczny casus Kamilka odbity wielokrotnie od medialnych wypowiedzi i pośpiesznej legislacji, rykoszetem uderza w działalność leczniczą. Za urzędniczą wiarą w przepisy idą nowe formalne obowiązki, podmioty lecznicze przyjmują standardy ochrony małoletnich o bardzo standardowym, tj. niedopasowanym do medycyny brzmieniu. Trwa sprawdzanie wszystkich współpracowników w rejestrach. Czy rzeczywiście wszystkich trzeba sprawdzać?

Konsekwencje odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych

W ostatnim z wpisów omówiłem prawo odstąpienia od leczenia jakie przysługuje lekarzom i lekarzom dentystom na gruncie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Nie można jednak przy tej okazji nie wspomnieć o konsekwencjach jakie mogą wiązać się z odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego zarówno dla samego lekarza jak i podmiotu w którym taki lekarz może być zatrudniony.