Prawo. Stosuje się...

Jest wyzwanie! Lekarz w miejscu wezwania.

Praktyka lekarska

Czy lekarz wykonujący swoje obowiązki w prywatnej przychodni znanej ogólnopolskiej marki na podstawie kontraktu może dodatkowo realizować wizyty domowe w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej?

Tak. Musi zostać spełnionych kilka konretnych warunków, o których krótko napiszę poniżej.

Zakaz konkurencji.

W pierwszej kolejności trzeba ustalić, czy wiążąca lekarza z prywatną przychodnią umowa o świadczenie usług nie zawiera regulacji związanych z zakazem konkurencji. Spektrum możliwych regulacji jest szerokie, począwszy od zakazu jakiejkolwiek aktywności zawodowej poza placówkami przychodni po zupełne milczenie w tej kwestii, które oznacza pełną wolność w podejmowaniu takiej aktywności przez lekarza.

Obowiązki administracyjne.

Jeśli test zakazu konkurencji wypada pomyślnie, to trzeba przejść do listy obowiązków administracyjnych. A są nimi:

  1. Dopisanie w profilu lekarza w RPWDL (Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) wykonywania indywidualnej praktyki lekarskiej w miejscu wezwania. Pracując w zakładzie podmiotu leczniczego (np. takich jak prywatna sieć przychodni), lekarz w rejestrze RPWDL będzie miał już wpis informujący o wykonywaniu praktyki w takich podmiotach i do tego wpisu trzeba będzie dodać kolejny wpis. Podkreślić warto, że dotychczasowego wpisu nie należy usuwać, tylko dodatkowo dopisać nowy wpis.
  2. Wskazanie w RPWDL adresu siedziby indywidualnej praktyki lekarskiej wykonywanej w miejscu wezwania oraz miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej oraz produktów leczniczych i sprzętu medycznego,
  3. Zakup produktów leczniczych i sprzętu medycznego umożliwiającego udzielanie świadczeń zdrowotnych,
  4. Aktualizacja e-recept na platformie gabinet.gov.pl,
  5. Aktualizacja wystawiania zaświadczeń lekarskich na platformie PUE-ZUS (wniosek FZLA),
  6. Zakup i rejestracja kasy fiskalnej do księgowania kolejnych wpływów od pacjentów przyjmowanych we własnym imieniu, poza zakładem podmiotu leczniczego.

Warto jednoczesnie dodać, że w takiej sytuacji nie ma konieczności wyrabiania pieczęci firmowej lekarza. Wystarczy używana do tej pory pieczęć lekarska. Nie ma także konieczności dodatkowego ubezpieczania sie lekarza, przy założeniu, że dotychczas posiadał już ubezpieczenie OC wykonując praktykę lekarską w zakładzie podmiotu leczniczego.

Radosław Owczarkowski

Ukończył aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Praktykę zawodową rozpoczął w rodzinnej Kancelarii Radcy Prawnego Grzegorza Owczarkowskiego w Bolesławcu obsługując przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, doradzając w sprawach z zakresu krajowego i wspólnotowego prawa pracy. Świadczył usługi prawne na rzecz podmiotów z sektora IT oraz e-commerce.