Prawo. Stosuje się...

Powiększanie piersi u stomatologa, czyli rzecz o kosmetologii i medycynie.

W artykule wracam do wyroku SN w sprawie dyscyplinarki dla pani lekarz stomatolog, która realizowała zabiegi powiększania piersi. Postaram się nakreślić na kanwie tego orzeczenia gdzie zaczyna się świadczenie zdrowotne, służące zdrowiu pacjenta, a gdzie z kolei zaczyna się działalność wyłącznie estetyczna, a więc dziedzina szeroko pojętej kosmetologii.

Standardy ochrony małoletnich – wdrożenie

W dniu 15 sierpnia 2024 r. mija okres przejściowy, w którym zarządzający placówkami medycznymi powinni wprowadzić standardy ochrony małoletnich. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. W tym artykule opiszę podstawowe obowiązki wynikające z konieczności wdrożenia Standardów ochrony małoletnich (dalej także jako SOM).

Jak ocenić odpowiedzialność lekarza za śmierć pacjenta?

W procesie karnym o nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 Kodeksu
Karnego) lekarz – oskarżony występuje jako gwarant życia pacjenta.
Zwykle gwarant nieskuteczny. Rozległa wiedza medyczna, którą
przypisuje się lekarzom, w potocznej opinii oznacza prawie
nieograniczoną wyobraźnię zawodową w kontakcie z chorym. Lekarz
powinien wiedzieć, co komu dolega, a przynajmniej ma obowiązek
niezwłocznie wyobrazić sobie, co może dolegać i do jakiego innego
specjalisty należy pacjenta skierować.