Prawo. Stosuje się...

Zestaw przeciwwstrząsowy. Lekarz wystawia receptę położnej.

Praktyka lekarska, praktyka położnej, wszystkie zawody medyczne, Wymagania formalne

Artykuł powstał na podstawie zapytania lekarki, prowadzącej indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, która otrzymała prośbę od położnej prowadzącej swoją praktykę położniczą dotyczącą wystawienia recepty na leki wchodzące w skład zestawu przeciwwstrząsowego. Postała wątpliwość, czy lekarka ma uprawnienia do tego, aby poprzez wystawienie recepty lub recept zapewnić praktykującej położnej dostęp do składników zestawu przeciwwstrząsowego.

Produkty lecznicze wchodzące w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być stosowane przez pielęgniarkę i położną określone są w załącznikach Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (dalej: Rozporządzenie). Do produktów tych zalicza się np. adrenalinę czy hydrokortyzon. Produkty te mogą zostać zakupione bezpośrednio w hurtowni farmaceutycznej bez recepty, w związku z prowadzoną przez położną praktyką położniczą, co wynika wprost z przepisów Prawa farmaceutycznego (zob. art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 06.09 2001 r. — Prawo farmaceutyczne i wydane w oparciu o ten przepis Rozporządzenie MZ z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej). Jednak nie jest to jedyna możliwość z jakiej położna (czy też pielęgniarka) może skorzystać, chcąc wyposażyć się w ramach swojej praktyki w zestaw przeciwwstrząsowy. Zarówno pielęgniarka jak i położna mogą skorzystać z recepty wystawianej przez lekarza. Nie mogą bowiem skorzystać w tym zakresie z własnej recepty, ponieważ nie wszystkie produkty lecznicze wchodzące w skład zestawu przeciwwstrząsowego mogą zostać objęte receptą położnej czy pielęgniarki.

Zatem podsumowując,, stwierdzić trzeba, że, lekarka może wystawić receptę na zakup produktów leczniczych stanowiących składniki zestawu przeciwwstrząsowego potrzebnego w praktyce położnej. Taki zestaw położna może wprawdzie zakupić bezpośrednio w hurtowni farmaceutycznej, ale może także zakupić go w aptece, gdzie jednak będzie potrzebowała lekarskiej recepty. To samo dotyczy pielęgniarki prowadzącej indywidualną praktykę zawodową.

Na marginesie można wspomnieć, że Rozporządzenie różnicuje zestaw przeciwwstrząsowy ratujący życie na taki, w skład, którego wchodzą produkty lecznicze, które mogą być stosowane przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera, oraz na taki w skład, którego wchodzą produkty lecznicze, które mogą być stosowane przez pielęgniarkę lub położną.

Radosław Owczarkowski

Ukończył aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Praktykę zawodową rozpoczął w rodzinnej Kancelarii Radcy Prawnego Grzegorza Owczarkowskiego w Bolesławcu obsługując przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, doradzając w sprawach z zakresu krajowego i wspólnotowego prawa pracy. Świadczył usługi prawne na rzecz podmiotów z sektora IT oraz e-commerce.