Czy darowizna wpłacana na konto podmiotu leczniczego, przekazana na rzecz konkretnego pacjenta może być przeznaczona...