Prawo. Stosuje się...

Różne

Udzielenie świadczenia zdrowotnego za zgodą doradcy tymczasowego

W przypadku osób niezdolnych do samodzielnego wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego (a nie będących jednocześnie pacjentami małoletnimi ani całkowicie ubezwłasnowolnionymi) zgoda zastępcza może zostać wyrażona przez przedstawiciela ustawowego. Czy może być nim doradca tymczasowy?